Loading... Please wait.

  • قصر بختاور
  • جزئیات پروژه
  • نقشه پروژه
  • واحد/پارتیشن
  • وضعیت ساخت
قصر بختاور

BAKHTAWAR

جزئیات پروژه

پروژه رهایشی و تجارتی قصر بختاور در ساحه شهرنو کابل موقعیت دارد. این بلند منزل رهایشی و تجارتی در چهارده منزل بر علاوه دو منزل تحتانی و یک منزل همکف (B1+B2+G+L1-L14) اعمار گردیده و به بهرده برداری سپرده شده است. دو منزل تحتانی آن پارکینگ وسایط، چهارمنزل ابتدایی ساحه تجارتی و یازده منزل متباقی ساحه مسکونی می باشد. ساحه مسکونی این بلند منزل با تمامی امکانات یک زندگی عصری مجهز بوده که پاسخ گوی نیازمندی های ساکنین آن می باشد. کار ساختمانی و تسلیمی این پروژه در سال 2012 میلادی موفقانه انجام شد و هم اکنون صدها خانواده در این قصر زندگی می نمایند.

نقشه پروژه

Head office Map

واحد/پارتیشن
2rooms 3rooms
وضعیت ساخت

تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001