Loading... Please wait.

https://onyx.af/dari/wp-content/uploads/2015/11/apartment.jpg

آپارتمان ها


شرکت ساختمانی اونکس عرضه کننده بهترین و معیاری ترین اپارتمان های رهایشی در افغانستان است. اپارتمان های دو، سه، چهار و پنج اتاقه با استندردها و نورم های زندگی امروزی، در بهترین موقعیت های رهایشی و تجارتی شهر کابل.دوکان ها


کسب و کار تان را با به دست آوردن بهترین دکان ها در عصری ترین بلند منزل های شرکت ساختمانی اونکس رونق دهید. ما برای شما عصری ترین دکان ها را در بهترین موقعیت های شهر پیشکش می کنیم. با ما بپیوندید.


https://onyx.af/dari/wp-content/uploads/2015/11/retails.jpg
https://onyx.af/dari/wp-content/uploads/2015/11/office.jpg

دفاتر تجارتی


آیا شما در جستجوی دفاتر مورد نیاز تان در یک موقعیت مناسب تجارتی استید؟ پس همین حالا با ما بپیوندید و دفاتر مورد علاقه خویش را همین امروز به دست آورید.


تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001