Loading... Please wait.

https://onyx.af/dari/wp-content/uploads/2015/04/logo-1.jpg

تاریخچه


اونکس نام شناخته شده ی در عرصه ساخت و ساز در افغانستان است. این شرکت ساختمانی در سال 2009 میلادی رسما” جواز کاری خویش را از اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) به دست آورد، و در همین سال به فعالیت های ساختمانی خویش در شهر کابل آغاز به کار نمود.
این شرکت ساختمانی دارای تجارب طولانی در عرصه ساخت و ساز مراکز تجارتی و رهایشی می باشد.
تیم انجنیری شرکت ساختمانی اونکس در کنار انجنیران و طراحان ورزیده از داخل کشور، متشکل از انجنیران با تجربه و مبتکر از کشورهای مختلف جهان نیز می باشد که این شرکت را در عرصه دیزاین، تطبیق و نوآوری یاری می رسانند.
اونکس در زمان کوتاهی توانسته در افغانستان دست آوردهای خیره کننده ی داشته باشد، که می توان از راه اندازی بلند منزل های رهایشی و تجارتی نام برد که تا کنون در این کشور سابقه نداشته و می توانند نقطه عطفی در تاریخ ساختمان سازی کشور عزیز ما محسوب گردند. مانند: قصر بختاور در شهرنو، عزیزی سنتر در چهاراهی ملک اصغر-جوار وزارت امور خارجه-، برج عزیزی در چهارراهی انصاریِ شهر نو ، عزیزی پلازا در مکرویان چهارم، ستاره عزیزی در کلوله پشته و قصر عزیزی و ملی در چهارارهی دهمزنگ نام برد.
از جمله این بلند منزل های رهایشی و تجارتی قصر بختاور در هفده منزل در سال 1391 و عزیزی سنتر در هفت منزل در سال 1392 هجری خورشیدی به بهره برداری سپرده شدند که می توانند نشانه تعهد این شرکت به مشتریانش باشد.
شرکت ساختمانی اونکس در نظر دارد، در آینده نه چندان دور، با راه اندازی و اعمار چندین شهرک و بلند منزل، سیمای شهر کابل را با مجلل ترین ساختمان ها و بلند منزل ها تغییر دهد؛ تا این شهر بتواند موقف از دست رفته خویش را در میان سایر شهرهای منطقه، در آینده نه چندان دور بار دیگر به دست آورد.


چرا ما ؟


صرفه وقت

اونکس در زمان کوتاهی توانسته در افغانستان دست آوردهای خیره کننده ی داشته باشد، که می توان از راه اندازی بلند منزل های رهایشی و تجارتی نام برد که تا کنون در این کشور سابقه نداشته و می توانند نقطه عطفی در تاریخ ساختمان سازی کشور عزیز ما محسوب گردند.

تجربه بلند مدت

این شرکت ساختمانی دارای تجارب طولانی در عرصه ساخت و ساز مراکز تجارتی و رهایشی می باشد.

فواید عامه

شرکت ساختمانی اونکس در نظر دارد، در آینده نه چندان دور، با راه اندازی و اعمار چندین شهرک و بلند منزل، سیمای شهر کابل را با مجلل ترین ساختمان ها و بلند منزل ها تغییر دهد

تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001