Loading... Please wait.

  • عزیزی پلازا
  • جزئیات پروژه
  • نقشه پروژه
  • واحد/پارتیشن
  • وضعیت ساخت
عزیزی پلازا
Azizi Plaza-0
جزئیات پروژه

این پروژه در ساحه مکرویان چهارم و در تقاطع با سرک میدان هوایی و سرک مکرویان چهارم موقعیت دارد. طی سال های گذشته ساحه مکرویان یکی از جذاب ترین محل های سکونت و تجارت برای هموطنان ما بوده است. بنا بر کثرت متقاضیان جایداد در ساحه مکرویان ها، شرکت ساختمانی اونکس مصمم به آن شد تا یکی از مرتفع ترین و با شکوه ترین پروژه های رهایشی و تجارتی خویش را در این ساحه عصری اعمار نماید. در این پروژه در کنار صدها اپارتمان رهایشی، صدها دکان و دفاتر تجارتی نیز اعمار گردیده است. قرار است پروژه عزیزی پلازا در نزده منزل به علاوه منزل همکف و دو منزل تحتانی (B1+B2+G+L1-L19) ساخته شود. دو منزل تحتانی برای پارکینگ وسیط، دو منزل ابتدایی برای دکان ها و متباقی برای اپارتمان های رهایشی اختصاص یافته اند. پارکینگ این پروژه برعلاوه این که جواب ده نیاز ساکنین است، ساحه مناسبی برای توقف وسایط برای ساحه تجارتی آن نیز خواهد بود. مطابق پلان انجنیری، این پروژه در حد اکثر زمان سه ماه به اتمام خواهد رسید که تا کنون 90% کار آن به پایه اکمال رسیده است.

نقشه پروژه
Azizi Plaza Map
واحد/پارتیشن
2rooms unit 3rooms unit 4roomunits 5rooms unit
وضعیت ساخت

تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001