Loading... Please wait.

  • قصر عزیزی و ملی
  • جزئیات پروژه
  • نقشه پروژه
  • واحد/پارتیشن
  • وضعیت ساخت
قصر عزیزی و ملی

AZIZIMILI

جزئیات پروژه

پروژه رهایشی و تجارتی قصر عزیزی و ملی که در نوع خود یکی از بزرگ ترین پروژه های ساختمانی در سطح افغانستان است، در سال 2010 میلادی شامل مجموعه پروژه های شرکت ساختمانی اونکس گردید. قصر عزیزی و ملی در چهار راهی دهمزنگ ناحیه سوم شهر کابل موقعیت دارد. در نظر است تا این ساختمان به طور مجموعی در بیست و پنج منزل + منزل همکف (G+L1-L25) اعمار گردد؛ از مجموع این منازل سه منزل آن برای دکان ها و دفاتر اختصاص یافته است و متباقی منازل برای اپارتمان های رهایشی در نظر گرفته شده است. کار ساخت و ساز پروژه قصر عزیزی و ملی در حال حاضر به صورت عادی جریان داشته که به طور مجموعی 30% آن تکمیل و مطابق پلان کاری دیپارتمنت انجنیریِ این شرکت، در مدت زمان هشت ماه به بهره برداری سپرده خواهد شد.

نقشه پروژه
Azizi Millie Map
واحد/پارتیشن
8304479milliepalace_fp_4b 7246743milliepalace_fp_3b 5961508milliepalace_fp_5b 5953048milliepalace_duplex1 5243661milliepalace_fp_2b 4001931milliepalace_fp_1b 2488592milliepalace_duplex2
وضعیت ساخت

تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001