Loading... Please wait.

  • عزیزی سنتر
  • جزئیات پروژه
  • نقشه پروزه
  • واحد/پارتیشن
  • وضعیت ساخت
عزیزی سنتر

AZIZICENTERR

جزئیات پروژه

این پروژه در چهار راهی ملک اصغر جوار وزارت امور خارجه موقعیت دارد. سترکچر این ساختمان در سه منزل بر علاوه یک منزل همکف و سه منزل تحتانی (B1+B2+B3+G+L1+L2+L3) اعمار گردیده است. یک منزل آن برای توقف وسایط، یک منزل آن رهایشی و متباقی برای دکان ها و دفاتر ساخته شده اند. پروژه رهایشی و تجارتی عزیزی سنتر دارای برتری های فراون می باشد از جمله موقعیت مناسب برای سکونت و تجارت، نمای کلاسیک، سهولت های یک زندگی عصری، فراخ بودن فضای داخلی و… این پروژه در سال 2013 میلادی به مشتریان آن به طور کامل تسلیم گردید.

نقشه پروزه
Azizi Center Map
واحد/پارتیشن
2rooms 3rooms 4rooms 5rooms
وضعیت ساخت

تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001